Jak meditace zvyšuje psychickou odolnost

3.4. 2020Jiří Sobek1869x0

Minulé týdny znamenaly pro mnoho lidí dobu zvýšeného stresu a vypětí. O tom, jak dobře dokážeme různé náročné situace zvládnout, rozhoduje do velké míry naše psychická odolnost neboli resilience. Dobrá zpráva zní, že ať už jsme na tom se svojí odolností jakkoliv, můžeme ji cíleně posilovat a rozvíjet. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Kde najít sílu jít dál

Odolní lidé jsou schopni řešit problémy a krize, aniž by upadli do stavu zoufalství. Neznamená to, že jsou necitliví nebo chladní. Psychicky odolný člověk cítí bolest i strach, ale nenechá se těmito pocity pohltit. Nenechá se problémy převálcovat. Dokáže se i v náročné situaci odrazit ode dna a jít dál.

Způsobů, jak zvýšit psychickou odolnost je celá řada. Patří sem například budování zdravých vztahů, dobrá péče o tělo, proaktivita, zdravé myšlení apod. Velký vliv na posílení psychické odolnosti má rovněž trénink všímavosti (angl. mindfulness). Doporučuje ho například Americká psychologická asociace (APA).

Všímavost (mindfulness) je schopnost neztrácet se v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě teď. Bez hodnocení a bez posuzování. A právě díky zakotvení v přítomnosti je člověk schopný lépe zvládat náročné situace a cítit se i za nepříznivých podmínek spokojeněji.

Snadná cesta k beznaději

Představte si člověka, který právě přišel o práci. To je velmi nepříjemný fakt, na kterém se pravděpodobně nedá nic změnit. Otázka zní, jak bude člověk na stresující událost reagovat. Může zažívat bouři emocí: hněv, strach, pocit nespravedlnosti, zklamání. Snadno se mohou objevit chmurné a depresivní myšlenky: selhal jsem, je to celé špatně, zase jsem to odnesl já, jinou práci neseženu, skončím v exekuci apod.

Lidský mozek má sklon zabývat se znepokojujícími myšlenkami stále znovu a znovu. Psychologové tomuto jevu říkají ruminace. Ovšem člověk, který má plnou hlavu depresivních myšlenek, bude svoji situaci řešit jen s velkými obtížemi. Je přesvědčený, že se dostal do slepé uličky. Jeho vlastní myšlenky mu brání vidět řešení.

Jak se vyhnout spirále stresu

Na první pohled by se mohlo zdát, že svým pocitům, obavám a znepokojivým myšlenkám jsme vydáni na pospas. Ale není tomu tak. To, co se děje v naší hlavě máme šanci ovlivnit.

Když budete cítit narůstající stres, zkuste se na chvíli zastavit. Na tři minuty se posaďte a snažte se v klidu vnímat svůj dech. To je jedna ze základních mindfulness technik. Co se bude dít? Klidné dýchání samo o sobě aktivuje parasympatickou větev autonomního nervového systému, což vede k fyzickému i psychickému uvolnění. To je první benefit této jednoduché meditace.

Vnímání dechu navíc člověku pomůže lépe si uvědomit, co se děje právě teď. Nadechuji se a vydechuji. Slyším zvuky z ulice nebo tikot hodin. Cítím mravenčení v noze nebo kručení v žaludku. Náš mozek díky této jednoduché technice začíná intenzivněji vnímat a zároveň se nepozorovaně zklidňuje kolotoč myšlenek v naší hlavě.

Jak popsal neurovědec Richard Davidson, lidský mozek neumí naplno vnímat a přemýšlet zároveň. Když tedy zaměříme pozornost na podněty, které k nám proudí našimi smysly (fyzické vjemy spojené s dýcháním, zvuky apod.), zároveň tím utišíme proud myšlenek, které nám běží hlavou. Samozřejmě, že myšlenky se po krátké chvíli znovu objeví. Ale my se v průběhu cvičení snažíme znovu a znovu zaměřit svoji pozornost zpět k našim vjemům. A tím svoji mysl trénujeme. Je to jednoduché a účinné.

Návrat do reality

Když dokážeme naplno vnímat to, co právě prožíváme, tak objevíme překvapující věc. Zjistíme, že právě teď, v tuto chvíli to zdaleka není tak špatné. Jsme v bezpečí. Pravděpodobně jsme najedení a napití. Netrpíme zimou. V tuto chvíli nás nic neohrožuje. Můžeme si představovat, že za nejbližším rohem číhá nebezpečí. Ale teď jsme v bezpečí. Možná vnímáme nějaké nepříjemné vjemy, ale pravděpodobně to není nic, s čím bychom si neporadili.

S pomocí všímavosti se učíme rozlišovat naše myšlenky, obavy a znepokojující představy od skutečnosti. Učíme se přijímat fakta a realitu a zároveň se je učíme odlišit od našich pocitů, myšlenek a interpretací. Nenecháváme se ochromit strachem a katastrofickými myšlenkami, a díky tomu jsme schopni efektivněji řešit případné problémy a těžkosti.

Nemůžeme změnit fakt, že se nám stalo něco nepříjemného. Ale můžeme změnit způsob, jak na nepříznivou situaci reagujeme. Trénink mindfulness je jeden ze způsobů, jak se učíme opouštět navyklé automatické vzorce chování a reagovat na situace kolem sebe vědomějším způsobem. Jako u každé nově nabité dovednosti to vyžaduje určitý trénink a čas. A možná je právě teď ta správná chvíle s tréninkem začít.

Líbil se vám článek? Tak ho sdílejte dál. Díky!

Lektor a nadšený pisatel článků. Mindfulness mě baví.

Meditace proti stresu

Online program zdarma. 

Naučte se rychlé, účinné a vědecky ověřené protistresové techniky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů