Mindfulness

Život v přítomnosti

Mindfulness (česky všímavost nebo bdělá pozornost) je schopnost neztrácet se v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě teď. S otevřeností a bez posuzování. Díky zakotvení v přítomnosti je pak člověk schopen lépe zvládat náročné situace a cítit se spokojeněji.

Mindfulness. Schopnost naplno prožívat,

co se děje právě teď.

Život bez zbytečného stresu

Trénink mindfulness je základem jednoho z nejúčinnějších programů pro snižování stresu. Průkopníkem v této oblasti je emeritní profesor medicíny Jon Kabat-Zinn. Již v 70. letech minulého století zahájil při Massachussetské univerzitě program snižování stresu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Tento program se postupně v různých obměnách rozšířil po celém světě.

Mindfulness přináší do života

klid, tvořivost a vyrovnanost.

Vědecky ověřené přínosy

Přínosy a účinky tréninku mindfulness potvrzují výzkumy prestižních univerzit a vědeckých pracovišť (Harvard UniversityUniversity of OxfordStanford University,University of MassachusettsUCLA).

 • Redukce stresu, pozitivní zdravotní účinky: trénink zlepšuje funkci imunitního systému (zde), snižuje bolest (zde) a snižuje míru stresu (zde).
 • Příjemnější emoce, pružnější myšlení: trénink zvyšuje prožívání pozitivních emocí (zde) a zmírňuje depresivní stavy (zde). Zlepšuje pružnost myšlení a tlumí ruminaci - neužitečné opakované přemítání nad různými starostmi (zde).
 • Zvýšení spokojenosti ve vztazích: trénink podporuje sociální vztahy (zde), emoční inteligenci a zlepšuje schopnost zvládání emocí (zde).
 • Lepší soustředění, paměť a osobní produktivita: trénink zlepšuje schopnost soustředění a pozornosti (zdezde), zlepšuje paměť (zde), posiluje kreativitu (zde) a schopnost sebeřízení (zde).
 • Dokonalejší fungování mozku: trénink zvyšuje objem těch oblastí mozku, které souvisejí se schopností regulovat emoce, se sebeovládáním a s pozitivními emocemi (zdezde). Rovněž zvyšuje tloušťku šedé mozkové kůry v oblastech spojených s pozorností (zde).

Mindfulness pomáhá zvládat stresující myšlenky a nepříjemné emoce.

Revoluce ve firmách a organizacích

V posledních letech se trénink mindfulness stále častěji uplatňuje i ve firemním prostředí. Google, Intel, eBay, Ford Motor Company a spousta dalších objevily, že trénink mindfulness pomáhá lidem v práci. Zlepšuje spolupráci v týmech, tvůrčí myšlení a leadership. Posiluje soustředění a osobní produktivitu. Mindfulness programy využívá také celá řada škol, nemocnic a dalších podobných organizací. 

Mindfulness-based programy se ve světě staly novým trendem v oblasti profesního vzdělávání. Mindfulness techniky začíná ve svém pracovním i osobním životě využívat čím dál tím větší množství lidí. Časopis Time tento fenomén nazval The Mindful Revolution.

Trénink mindfulness zlepšuje spolupráci v týmech, tvůrčí myšlení a leadership.

Videa o mindfulness

Jon Kabat-Zinn v Googlu

Zaměstnanci společnosti Google procházejí již několik let tréninkovým programem Search In Yourself. Program rozvíjí mindfulness a emoční inteligenci. Jak říká autor programu Chade-Meng Tan, všechno začalo tím, když si před mnoha lety přečetl knihu Full Catastrophe Living, jejímž autorem je Dr. Jon Kabat-Zinn. Poslechněte si přednášku, kterou měl v roce 2007 Jon Kabat-Zinn přímo pro zaměstnance Googlu.

Mindfulness a mozek: co říká věda

Philippe Goldin, vedoucí skupiny klinicky aplikované afektivní neurovědy na Katedře psychologie na Stanfordské univerzitě hovoří o tom, jak mindfulness trénink pomáhá člověku naplno využít vnitřní kapacitu a dosáhnout optimální výkon.

Mindful leadership

Inspirující přednáška Janice Marturano, zakladatelky Institute for Mindful Leadership, na konferenci Wisdom 2.0 Business v New Yorku v roce 2013.

Conscious communication in the digital age

Zpěvačka Alanis Morissette a neurovědec Daniel Siegel a se potkali na konferenci Wisdom 2.0 v San Franciscu v roce 2014. Poslechěte si jejich konverzaci.

Naše myšlenky mění náš mozek

Richard J. Davidson je významný psychiatr a neurovědec. Ve své přednášce hovoří o neuroplasticitě a osobní transformaci. Zdůrazňuje, že ze všech našich orgánů se mozek nejvíce mění v závislosti na zkušenostech, kterými procházíme. Specificky zaměřený mentální trénink způsobuje v našem mozku plastické změny, které mění náš kognitivní styl a emoční návyky.

Mindful Google

Chade-Meng Tan ze společnosti Google představuje vzdělávací program Search In Yourself vyvinutý pro zaměstnance společnosti.

Knihy o mindfulness

Anglické slovo mindfulness bývá do češtiny překládáno různě: bdělá pozornost, všímavost, bdělost, vědomé vnímání. To se odráží i v českých názvech knih.

 • CHADE-MENG TAN, Hledej ve svém nitru. Praha, Knižní klub, 2014.
 • KABAT – ZINN, J., Život samá pohroma. Brno, Jan Melvil publishing, 2016.
 • KABAT – ZINN, J., Uvědomujte si přítomnost. Praha, Anag, 2015.
 • NHAT HANH, T., Cesta k plnému vědomí. Praha, Pragma, 1999.
 • PUDDICOMBE, A., Ukliďte si v hlavě. Praha, Grada, 2016.
 • SALZBERG, S., Real Happiness at Work. New York, Workman Publishing, 2013.
 • SIEGEL, D. J., The Mindful Brain. New York, W. W. Norton & Company, 2007.
 • SIEGEL, D. J., Vnitřní nazírání. Praha, Triton, 2014.
 • SINCLAIR, M., SEYDEL, J.: Všímavost. Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají. Praha, Grada, 2015.
 • WILLIAMS, M., PENMAN, D., Všímavost. Jak najít klid v uspěchaném světě. Olomouc, Anag, 2014.