Mindfulness

Síla přítomnosti

„Lidská mysl je toulavá. A toulající se mysl je nešťastná mysl,“ říkají psychologové Matt Killingsworth a Daniel Gilbert. Zjistili, že v průběhu dne skoro polovinu času myslíme na něco jiného, než co právě děláme. V těchto chvílích naše spokojenost klesá. Klesá také soustředění i výkon. Když se touláme v myšlenkách, často myslíme na různé problémy, starosti, nevyřízené záležitosti. A to nám přináší spoustu zbytečného stresu.

Mindfulness (česky všímavost nebo bdělá pozornost) je schopnost neztrácet se v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě teď. Díky zakotvení v přítomnosti je člověk schopen lépe zvládat náročné situace a cítit se spokojeněji.

Mindfulness. Schopnost naplno prožívat,

co se děje právě teď.

Život bez zbytečného stresu

Trénink mindfulness je základem jednoho z nejúčinnějších programů pro snižování stresu. Průkopníkem v této oblasti je emeritní profesor medicíny Jon Kabat-Zinn. Již v 70. letech minulého století zahájil při Massachussetské univerzitě program snižování stresu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Tento program se postupně v různých obměnách rozšířil po celém světě.

Základní techniky pro rozvoj bdělé pozornosti (mindfulness) jsou odvozené z tradičních meditačních praktik. Neurovědec Richard Davidson a Jon Kabat-Zinn jako jedni z prvních vědecky dokázali, že praktikování těchto technik pozitivně ovlivňuje fungování lidského mozku a vytváří měřitelné a trvalé změny.

Psychiatr a neurobiolog Daniel Siegel říká, že mindfulness navozuje v lidském mozku stav vnitřního naladění, kdy spolu jednotlivá mozková centra spolupracují optimálním způsobem. Toto vnitřní naladění se projevuje jak dovnitř, tak navenek. Člověk se cítí spokojeně. Je schopný podat dobrý výkon. Lépe komunikuje s ostatními. Náročné situace a výzvy zvládá klidněji a s větší mírou pochopení. 

„Vlny nezastavíte,

ale můžete se naučit surfovat."

Dr. Jon Kabat-Zinn

Vědecky ověřené přínosy

Přínosy a účinky tréninku mindfulness potvrzují výzkumy prestižních univerzit a vědeckých pracovišť (Harvard UniversityUniversity of OxfordStanford University,University of MassachusettsUCLA).

  • Redukce stresu, pozitivní zdravotní účinky: trénink zlepšuje funkci imunitního systému (zde), snižuje bolest (zde) a snižuje míru stresu (zde).
  • Příjemnější emoce, pružnější myšlení: trénink zvyšuje prožívání pozitivních emocí (zde) a zmírňuje depresivní stavy (zde). Zlepšuje pružnost myšlení a tlumí ruminaci - neužitečné opakované přemítání nad různými starostmi (zde).
  • Zvýšení spokojenosti ve vztazích: trénink podporuje sociální vztahy (zde), emoční inteligenci a zlepšuje schopnost zvládání emocí (zde).
  • Lepší soustředění, paměť a osobní produktivita: trénink zlepšuje schopnost soustředění a pozornosti (zdezde), zlepšuje paměť (zde), posiluje kreativitu (zde) a schopnost sebeřízení (zde).
  • Dokonalejší fungování mozku: trénink zvyšuje objem těch oblastí mozku, které souvisejí se schopností regulovat emoce, se sebeovládáním a s pozitivními emocemi (zdezde). Rovněž zvyšuje tloušťku šedé mozkové kůry v oblastech spojených s pozorností (zde).

Mindfulness pomáhá zvládat stresující myšlenky a nepříjemné emoce.

Revoluce ve firmách a organizacích

V posledních letech se trénink mindfulness stále častěji uplatňuje i ve firemním prostředí. Google, Intel, eBay, Ford Motor Company a spousta dalších objevily, že trénink mindfulness pomáhá lidem v práci. Zlepšuje spolupráci v týmech, tvůrčí myšlení a leadership. Posiluje soustředění a osobní produktivitu. Mindfulness programy využívá také celá řada škol, nemocnic a dalších podobných organizací. 

Mindfulness-based programy se ve světě staly novým trendem v oblasti profesního vzdělávání. Mindfulness techniky začíná ve svém pracovním i osobním životě využívat čím dál tím větší množství lidí. Časopis Time tento fenomén nazval The Mindful Revolution.

Trénink mindfulness zlepšuje spolupráci v týmech, tvůrčí myšlení a leadership.

Články o mindfulness

Minulé týdny znamenaly pro mnoho lidí dobu zvýšeného stresu a vypětí. O tom, jak dobře dokážeme různé náročné situace…
Celý článek
Obrovská dlouhotrvající únava, frustrace, zklamání a nechuť se mezi lidmi objevují stále častěji. Podle studie pražské psychiatrické…
Celý článek
„Že bych mohl vyhořet? Zrovna já? Tak o tom jsem nikdy neuvažoval. Dokud mě to nepotkalo,“ popisuje zakladatel…
Celý článek
Úlevný výdech je něco zcela přirozeného. Když jdeme v noci temným lesem a něco nás poleká, strneme…
Celý článek
Když jsme ve stresu, tak obvykle spěcháme. Nestíháme. Zrychlujeme. Přeskakujeme od jedné věci k druhé. Nebo děláme víc…
Celý článek
Hněv, strach, zklamání. Nepříjemné emoce. Každý je prožívá. A každý na ně reaguje jinak. Jak to udělat,…
Celý článek

Vyzkoušejte online program zdarma

Naučte se rychlé a účinné mindfulness techniky. Získejte zdarma sérii audionahrávek a videí.

Videa o mindfulness

Jon Kabat-Zinn v Googlu

Zaměstnanci společnosti Google procházejí již několik let tréninkovým programem Search In Yourself. Program rozvíjí mindfulness a emoční inteligenci. Jak říká autor programu Chade-Meng Tan, všechno začalo tím, když si před mnoha lety přečetl knihu Full Catastrophe Living, jejímž autorem je Dr. Jon Kabat-Zinn. Poslechněte si přednášku, kterou měl v roce 2007 Jon Kabat-Zinn přímo pro zaměstnance Googlu.

Mindfulness a mozek: co říká věda

Philippe Goldin, vedoucí skupiny klinicky aplikované afektivní neurovědy na Katedře psychologie na Stanfordské univerzitě hovoří o tom, jak mindfulness trénink pomáhá člověku naplno využít vnitřní kapacitu a dosáhnout optimální výkon.

Mindful leadership

Inspirující přednáška Janice Marturano, zakladatelky Institute for Mindful Leadership, na konferenci Wisdom 2.0 Business v New Yorku v roce 2013.

Conscious communication in the digital age

Zpěvačka Alanis Morissette a neurovědec Daniel Siegel a se potkali na konferenci Wisdom 2.0 v San Franciscu v roce 2014. Poslechěte si jejich konverzaci.

Naše myšlenky mění náš mozek

Richard J. Davidson je významný psychiatr a neurovědec. Ve své přednášce hovoří o neuroplasticitě a osobní transformaci. Zdůrazňuje, že ze všech našich orgánů se mozek nejvíce mění v závislosti na zkušenostech, kterými procházíme. Specificky zaměřený mentální trénink způsobuje v našem mozku plastické změny, které mění náš kognitivní styl a emoční návyky.

Mindful Google

Chade-Meng Tan ze společnosti Google představuje vzdělávací program Search In Yourself vyvinutý pro zaměstnance společnosti.

Knihy o mindfulness

Anglické slovo mindfulness bývá do češtiny překládáno různě: bdělá pozornost, všímavost, bdělost, vědomé vnímání. To se odráží i v českých názvech knih.